Clients (companies & individuals) are strictly confidential

// Müşteriler (şirketler & kişiler) kesinlikle gizli tutulmaktadır