Copenhagen & Istanbul

FREELANCE & BY PROJECT

Companies,

Look
Company Image,
Corporate Identity & Corporate Image
Look of Building, Office, Store,
Shop and Decorations (Visual Merchandising),
Innovation,
Ethics, Real Modernism, Crisis Management,
Creativity,
New Product Idea,
Product Look,
Positioning,
Earworm (Remembered Lyrics, Composing, Jingle)
Commercial Scenario Writing,
Commercial Direction,
Commercial Post Production,
Advertisement Design,
Marketing,
Press Meetings,
Launches & Press Releases,
Events,
Receptions,
Organisations,
Fashion Shows/Catwalks,
Festival,
Workshop,
Seminar,
Video Clip Scenario Writing,
Video Clip Direction,
Video Clip Post Production,

Collection
Customer Relations and Complaint Management
Credit Risk Control

Tonmaistering 
DJ service 
Sound Operation 
Building Sound Light Systems

International Co-Productions
Culture Projects
International Documentary Shots 

Stage, Stage Management
Theatre Play Organisation
Concert Organisation

E-Commerce
Wordpress
Online Secure Payment Systems

Evaluation of driving sufficiency when new workers are employed
Evaluation of driving sufficiency when thought of giving car to a working staff 
Safe Driving Education, Economical Driving Education theorically and practically 
Ensuring to be a good driver to a person or a worker when a car is thought to be provided, as a pack of lessons from zero to advanced level

Psychological Effects, Importance and Usage of Colours in Decoration
Suggestions on Decoration
Wall Design
Kitchen Serving Ideas
Table Setting

Nutrition Education
Nutrition Consultancy
Menu Planning

Personal Leadership
Public Speaking
Presence
Business Strategy
Biz Dev
Employee Experience
Behaviour Design
Culture Design
Experience Design
Event Design
Facilitation
Life Coaching
Career Coaching
Fundraising
Customer Experience
Innovation
Experiential Marketing
Teambuilding
Storytelling
Change Management
Content Marketing

- Media Relations
Do you want a better relationship with press? Hasn't the interview you gave quite reflected your ideas? How should you talk to media, what can be said and what can't? How does a journalist think? You can get answers to all of your questions.

- Writing and speaking in English
Your English level is good at theory but it is hard to speak or you're frustrated when you need to write an official e-mail or text. Don't worry, you're not alone. Most of us know grammer so well but get frustrated in communications. You can learn how to ve a natural speaker, how to write different types of texts (e-mail, advise, article, etc).

Executives,

Look,
Image,
Behavior & Body Language
Innovation,
Ethics, Real Modernism, Crisis Management,
Creativity,
Speeches & Speech Texts
Diction,
Voice,
Breathing,
Articulation
Success Support for Career

Psychological Effects, Importance and Usage of Colours in Decoration
Suggestions on Decoration
Wall Design
Kitchen Serving Ideas
Table Setting

Nutrition Education
Nutrition Consultancy
Menu Planning

Personal Leadership
Public Speaking
Presence
Business Strategy
Biz Dev
Employee Experience
Behaviour Design
Culture Design
Experience Design
Event Design
Facilitation
Life Coaching
Career Coaching
Fundraising
Customer Experience
Innovation
Experiential Marketing
Teambuilding
Storytelling
Change Management
Content Marketing

- Media Relations
Do you want a better relationship with press? Hasn't the interview you gave quite reflected your ideas? How should you talk to media, what can be said and what can't? How does a journalist think? You can get answers to all of your questions.

- Writing and speaking in English
Your English level is good at theory but it is hard to speak or you're frustrated when you need to write an official e-mail or text. Don't worry, you're not alone. Most of us know grammer so well but get frustrated in communications. You can learn how to ve a natural speaker, how to write different types of texts (e-mail, advise, article, etc).

Individuals,

Finding Great Ways to Live
Look,
Image,
Behavior & Body Language
Innovation,
Ethics, Real Modernism, Crisis Management,
Creativity,
Success Support for Career

Safe Driving Education, Economical Driving Education theorically and practically 
Ensuring to be a good driver to a person or a worker when a car is thought to be provided, as a pack of lessons from zero to advanced level

Psychological Effects, Importance and Usage of Colours in Decoration
Suggestions on Decoration
Wall Design
Kitchen Serving Ideas
Table Setting

Nutrition Education
Nutrition Consultancy
Menu Planning

Personal Leadership
Public Speaking
Presence
Business Strategy
Biz Dev
Employee Experience
Behaviour Design
Culture Design
Experience Design
Event Design
Facilitation
Life Coaching
Career Coaching
Fundraising
Customer Experience
Innovation
Experiential Marketing
Teambuilding
Storytelling
Change Management
Content Marketing

- Media Relations
Do you want a better relationship with press? Hasn't the interview you gave quite reflected your ideas? How should you talk to media, what can be said and what can't? How does a journalist think? You can get answers to all of your questions.

- Writing and speaking in English
Your English level is good at theory but it is hard to speak or you're frustrated when you need to write an official e-mail or text. Don't worry, you're not alone. Most of us know grammer so well but get frustrated in communications. You can learn how to ve a natural speaker, how to write different types of texts (e-mail, advise, article, etc).

Actors/Actresses,

Success Support for Career
Look,
Image,
Behavior & Body Language
Innovation,
Ethics, Real Modernism, Crisis Management,
Creativity,
Speeches & Speech Texts
Technics of Acting,
Acting Coaching
Diction,
Voice,
Breathing,
Articulation 

Safe Driving Education, Economical Driving Education theorically and practically 
Ensuring to be a good driver to a person or a worker when a car is thought to be provided, as a pack of lessons from zero to advanced level

Psychological Effects, Importance and Usage of Colours in Decoration
Suggestions on Decoration
Wall Design
Kitchen Serving Ideas
Table Setting

Nutrition Education
Nutrition Consultancy
Menu Planning 

Personal Leadership
Public Speaking
Presence
Business Strategy
Biz Dev
Employee Experience
Behaviour Design
Culture Design
Experience Design
Event Design
Facilitation
Life Coaching
Career Coaching
Fundraising
Customer Experience
Innovation
Experiential Marketing
Teambuilding
Storytelling
Change Management
Content Marketing

- Media Relations
Do you want a better relationship with press? Hasn't the interview you gave quite reflected your ideas? How should you talk to media, what can be said and what can't? How does a journalist think? You can get answers to all of your questions.

- Writing and speaking in English
Your English level is good at theory but it is hard to speak or you're frustrated when you need to write an official e-mail or text. Don't worry, you're not alone. Most of us know grammer so well but get frustrated in communications. You can learn how to ve a natural speaker, how to write different types of texts (e-mail, advise, article, etc).

Kopenhag & Istanbul

FREELANCE & PROJE BAŞI

Şirketler,

Görünümleri
Şirket İmajı,
Kurumsal Kimlik & Kurumsal İmaj,
Bina, Ofis, Dükkan, 
Mağaza Görünüm (Visual Merchandising) ve Dekorasyonları,
Inovasyon,
Etik, Gerçek Modernlik, Kriz Yönetimi,
Yaratıcılık,
Yeni Ürün Fikri,
Ürün Görünümü,
Konumlandırma,
Earworm (Akla Takılan Şarkı Sözü, Beste, Jingle)
Reklam Senaryosu Yazımı,
Reklam Filmi Yönetmenliği,
Reklam Filmi Montajı,
İlan/Reklam Tasarımı,
Pazarlama,
Basın Toplantıları & Basın Bültenleri,
Event, Davet, Organizasyon, Defile,
Festival, 
Workshop, 
Seminer,
Video Klip Senaryosu Yazımı,
Video Klip Senaryosu Yazımı,
Video Klip Yönetmenliği,
Video Klip Montajı,

Tahsilat
Müşteri İlişkileri ve Şikayet Yönetimi
Kredi Risk Kontrol

Tonmaisterlik 
DJ'lik 
Ses Operatörlüğü 
Ses Işık Sistemleri Kurulum 

Uluslararası Ortak Yapımlar
Kültür Projeleri
Uluslararası Belgesel Çekimleri 

Sahne, Sahne Yönetimi
Oyun Organizasyonu
Konser Organizasyonu

E-Ticaret 
Wordpress 
Online Güvenli Ödeme Sistemleri

Eleman alımlarında sürüş yeterliliğinin değerlendirilmesi 
Çalışmakta olan personele araç tahsisi düşünüldüğünde sürüş yeterliliğinin değerlendirilmesi
Teorik ve/veya pratik olarak Güvenli Sürüş Eğitimi, Ekonomik Sürüş Eğitimi 
Araç kullanamayan, ancak araç tahsis edilecek kişiye, personele, sıfırdan başlamak suretiyle bir paket program uygulayarak iyi sürücü olmasının sağlanması

Dekorasyonda Renklerin Psikolojik Etkileri, Önemi ve Kullanımı
Dekorasyon Önerileri
Duvar Tasarımı
Mutfak Sunum Fikirleri
Masa Düzeni

Beslenme Eğitimi 
Beslenme Danışmanlığı 
Menü Planlama

Kişisel Liderlik
Topluluk Önünde Konuşma
Sunum
İş Stratejisi
İş Geliştirme
Çalışan Deneyimi
Davranış Tasarımı
Kültür Tasarımı
Deneyim Tasarımı
Event Tasarımı
Kolaylaştırma
Yaşam Koçluğu
Kariyer Koçluğu
Bağış Arttırımı
Müşteri Deneyimi
İnovasyon
Deneysel Pazarlama
Takım Kurma
Storytelling
Değişim Yönetimi
İçerik Pazarlama

- Medya İlişkileri
Basınla daha iyi ilişki mi kurmak istiyorsunuz? Verdiğiniz röportaj fikirlerinizi tam olarak yansıtmamış mı? Medya ile nasıl konuşulur; neler söylenir, neler söylenmez? Gazeteci nasıl düşünür? Tüm sorularınızın cevabını alabilirsiniz.

- İngilizce konuşma ve yazma
İngilizceniz teoride iyi ama konuşmanız ya da resmi bir e-posta veya yazı yazmanız gerektiğinde zorlanıyorsunuz. Merak etmeyin yalnız değilsiniz. Çoğumuz İngilizce dilbilgisini çok iyi biliyoruz, ama bu dilde iletişim kurmakta zorlanıyoruz. Konuşmanızı nasıl daha doğal hale getirebileceğinizi, İngilizce nasıl çeşitli yazı türlerini (e-posta, tavsiye, makale vb.) yazabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Yöneticiler,

Görünüş,
Giyim,
Davranış & Beden Dili
Inovasyon,
Etik, Gerçek Modernlik, Kriz Yönetimi,
Yaratıcılık,
Konuşmalar & Konuşma Metinleri
Diksiyon,
Ses, Nefes, Artikülasyon
Kariyerlerinde Başarı Desteği

Dekorasyonda Renklerin Psikolojik Etkileri, Önemi ve Kullanımı
Dekorasyon Önerileri
Duvar Tasarımı
Mutfak Sunum Fikirleri
Masa Düzeni

Beslenme Eğitimi 
Beslenme Danışmanlığı 
Menü Planlama

Kişisel Liderlik
Topluluk Önünde Konuşma
Sunum
İş Stratejisi
İş Geliştirme
Çalışan Deneyimi
Davranış Tasarımı
Kültür Tasarımı
Deneyim Tasarımı
Event Tasarımı
Kolaylaştırma
Yaşam Koçluğu
Kariyer Koçluğu
Bağış Arttırımı
Müşteri Deneyimi
İnovasyon
Deneysel Pazarlama
Takım Kurma
Storytelling
Değişim Yönetimi
İçerik Pazarlama

- Medya İlişkileri
Basınla daha iyi ilişki mi kurmak istiyorsunuz? Verdiğiniz röportaj fikirlerinizi tam olarak yansıtmamış mı? Medya ile nasıl konuşulur; neler söylenir, neler söylenmez? Gazeteci nasıl düşünür? Tüm sorularınızın cevabını alabilirsiniz.

- İngilizce konuşma ve yazma
İngilizceniz teoride iyi ama konuşmanız ya da resmi bir e-posta veya yazı yazmanız gerektiğinde zorlanıyorsunuz. Merak etmeyin yalnız değilsiniz. Çoğumuz İngilizce dilbilgisini çok iyi biliyoruz, ama bu dilde iletişim kurmakta zorlanıyoruz. Konuşmanızı nasıl daha doğal hale getirebileceğinizi, İngilizce nasıl çeşitli yazı türlerini (e-posta, tavsiye, makale vb.) yazabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Kişiler,

Harika Yaşamanın Yollarını Bulma
Görünüş,
Giyim,
Davranış & Beden Dili
Inovasyon,
Etik, Gerçek Modernlik, Kriz Yönetimi,
Yaratıcılık,
Kariyerlerinde Başarı Desteği  

Teorik ve/veya pratik olarak Güvenli Sürüş Eğitimi, Ekonomik Sürüş Eğitimi 
Araç kullanamayan, ancak araç tahsis edilecek kişiye, personele, sıfırdan başlamak suretiyle bir paket program uygulayarak iyi sürücü olmasının sağlanması

Dekorasyonda Renklerin Psikolojik Etkileri, Önemi ve Kullanımı
Dekorasyon Önerileri
Duvar Tasarımı
Mutfak Sunum Fikirleri
Masa Düzeni

Beslenme Eğitimi 
Beslenme Danışmanlığı 
Menü Planlama

Kişisel Liderlik
Topluluk Önünde Konuşma
Sunum
İş Stratejisi
İş Geliştirme
Çalışan Deneyimi
Davranış Tasarımı
Kültür Tasarımı
Deneyim Tasarımı
Event Tasarımı
Kolaylaştırma
Yaşam Koçluğu
Kariyer Koçluğu
Bağış Arttırımı
Müşteri Deneyimi
İnovasyon
Deneysel Pazarlama
Takım Kurma
Storytelling
Değişim Yönetimi
İçerik Pazarlama

- Medya İlişkileri
Basınla daha iyi ilişki mi kurmak istiyorsunuz? Verdiğiniz röportaj fikirlerinizi tam olarak yansıtmamış mı? Medya ile nasıl konuşulur; neler söylenir, neler söylenmez? Gazeteci nasıl düşünür? Tüm sorularınızın cevabını alabilirsiniz.

- İngilizce konuşma ve yazma
İngilizceniz teoride iyi ama konuşmanız ya da resmi bir e-posta veya yazı yazmanız gerektiğinde zorlanıyorsunuz. Merak etmeyin yalnız değilsiniz. Çoğumuz İngilizce dilbilgisini çok iyi biliyoruz, ama bu dilde iletişim kurmakta zorlanıyoruz. Konuşmanızı nasıl daha doğal hale getirebileceğinizi, İngilizce nasıl çeşitli yazı türlerini (e-posta, tavsiye, makale vb.) yazabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Oyuncular,

Kariyerlerinde Başarı Desteği
Görünüş,
Giyim,
Davranış & Beden Dili
Inovasyon,
Etik, Gerçek Modernlik, Kriz Yönetimi,
Yaratıcılık,
Konuşmalar & Konuşma Metinleri
Oyunculuk Teknikleri, 
Oyuncu Koçluğu
Diksiyon,
Ses, Nefes, Artikülasyon  

Teorik ve/veya pratik olarak Güvenli Sürüş Eğitimi, Ekonomik Sürüş Eğitimi 
Araç kullanamayan, ancak araç tahsis edilecek kişiye, personele, sıfırdan başlamak suretiyle bir paket program uygulayarak iyi sürücü olmasının sağlanması

Dekorasyonda Renklerin Psikolojik Etkileri, Önemi ve Kullanımı
Dekorasyon Önerileri
Duvar Tasarımı
Mutfak Sunum Fikirleri
Masa Düzeni

Beslenme Eğitimi 
Beslenme Danışmanlığı 
Menü Planlama

Kişisel Liderlik
Topluluk Önünde Konuşma
Sunum
İş Stratejisi
İş Geliştirme
Çalışan Deneyimi
Davranış Tasarımı
Kültür Tasarımı
Deneyim Tasarımı
Event Tasarımı
Kolaylaştırma
Yaşam Koçluğu
Kariyer Koçluğu
Bağış Arttırımı
Müşteri Deneyimi
İnovasyon
Deneysel Pazarlama
Takım Kurma
Storytelling
Değişim Yönetimi
İçerik Pazarlama

- Medya İlişkileri
Basınla daha iyi ilişki mi kurmak istiyorsunuz? Verdiğiniz röportaj fikirlerinizi tam olarak yansıtmamış mı? Medya ile nasıl konuşulur; neler söylenir, neler söylenmez? Gazeteci nasıl düşünür? Tüm sorularınızın cevabını alabilirsiniz.

- İngilizce konuşma ve yazma
İngilizceniz teoride iyi ama konuşmanız ya da resmi bir e-posta veya yazı yazmanız gerektiğinde zorlanıyorsunuz. Merak etmeyin yalnız değilsiniz. Çoğumuz İngilizce dilbilgisini çok iyi biliyoruz, ama bu dilde iletişim kurmakta zorlanıyoruz. Konuşmanızı nasıl daha doğal hale getirebileceğinizi, İngilizce nasıl çeşitli yazı türlerini (e-posta, tavsiye, makale vb.) yazabileceğinizi öğrenebilirsiniz.