Copenhagen & Istanbul

FREELANCE & BY PROJECT

Actors/Actresses,

Success Support for Career
Look,
Image,
Behavior & Body Language
Innovation,
Ethics, Real Modernism, Crisis Management,
Creativity,
Speeches & Speech Texts
Technics of Acting,
Acting Coaching
Diction,
Voice,
Breathing,
Articulation 

Safe Driving Education, Economical Driving Education theorically and practically 
Ensuring to be a good driver to a person or a worker when a car is thought to be provided, as a pack of lessons from zero to advanced level

Psychological Effects, Importance and Usage of Colours in Decoration
Suggestions on Decoration
Wall Design
Kitchen Serving Ideas
Table Setting

Nutrition Education
Nutrition Consultancy
Menu Planning

Personal Leadership
Public Speaking
Presence
Business Strategy
Biz Dev
Employee Experience
Behaviour Design
Culture Design
Experience Design
Event Design
Facilitation
Life Coaching
Career Coaching
Fundraising
Customer Experience
Innovation
Experiential Marketing
Teambuilding
Storytelling
Change Management
Content Marketing

- Media Relations
Do you want a better relationship with press? Hasn't the interview you gave quite reflected your ideas? How should you talk to media, what can be said and what can't? How does a journalist think? You can get answers to all of your questions.

- Writing and speaking in English
Your English level is good at theory but it is hard to speak or you're frustrated when you need to write an official e-mail or text. Don't worry, you're not alone. Most of us know grammer so well but get frustrated in communications. You can learn how to ve a natural speaker, how to write different types of texts (e-mail, advise, article, etc).

Kopenhag & Istanbul

FREELANCE & PROJE BAŞI

Oyuncular,

Kariyerlerinde Başarı Desteği
Görünüş,
Giyim,
Davranış & Beden Dili
Inovasyon,
Etik, Gerçek Modernlik, Kriz Yönetimi,
Yaratıcılık,
Konuşmalar & Konuşma Metinleri
Oyunculuk Teknikleri, 
Oyuncu Koçluğu
Diksiyon,
Ses, Nefes, Artikülasyon  

Teorik ve/veya pratik olarak Güvenli Sürüş Eğitimi, Ekonomik Sürüş Eğitimi 
Araç kullanamayan, ancak araç tahsis edilecek kişiye, personele, sıfırdan başlamak suretiyle bir paket program uygulayarak iyi sürücü olmasının sağlanması

Dekorasyonda Renklerin Psikolojik Etkileri, Önemi ve Kullanımı
Dekorasyon Önerileri
Duvar Tasarımı
Mutfak Sunum Fikirleri
Masa Düzeni

Beslenme Eğitimi 
Beslenme Danışmanlığı 
Menü Planlama

Kişisel Liderlik
Topluluk Önünde Konuşma
Sunum
İş Stratejisi
İş Geliştirme
Çalışan Deneyimi
Davranış Tasarımı
Kültür Tasarımı
Deneyim Tasarımı
Event Tasarımı
Kolaylaştırma
Yaşam Koçluğu
Kariyer Koçluğu
Bağış Arttırımı
Müşteri Deneyimi
İnovasyon
Deneysel Pazarlama
Takım Kurma
Storytelling
Değişim Yönetimi
İçerik Pazarlama

- Medya İlişkileri
Basınla daha iyi ilişki mi kurmak istiyorsunuz? Verdiğiniz röportaj fikirlerinizi tam olarak yansıtmamış mı? Medya ile nasıl konuşulur; neler söylenir, neler söylenmez? Gazeteci nasıl düşünür? Tüm sorularınızın cevabını alabilirsiniz.

- İngilizce konuşma ve yazma
İngilizceniz teoride iyi ama konuşmanız ya da resmi bir e-posta veya yazı yazmanız gerektiğinde zorlanıyorsunuz. Merak etmeyin yalnız değilsiniz. Çoğumuz İngilizce dilbilgisini çok iyi biliyoruz, ama bu dilde iletişim kurmakta zorlanıyoruz. Konuşmanızı nasıl daha doğal hale getirebileceğinizi, İngilizce nasıl çeşitli yazı türlerini (e-posta, tavsiye, makale vb.) yazabileceğinizi öğrenebilirsiniz.